ARTIKEL 8: GARANTIE – TERUGGAVE – RESTITUTIE – HERROEPING

De door https://vintagekleinder.de/ geleverde artikelen zijn nieuw en gegarandeerd tegen elk gebrek. Zij zijn identiek aan die van de traditionele handel en zijn afkomstig van alle vermelde uitgevers en leveranciers.

Indien een artikel gebreken vertoont of niet conform is, heeft de koper 15 werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de ontvangst van het artikel, om een omruiling of terugbetaling aan te vragen. Indien de termijn van vijftien (15) dagen normaal verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klant moet de nieuwe of ongebruikte artikelen in hun geheel en in hun oorspronkelijke verpakking terugzenden, intact, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie (in hun oorspronkelijke cellofaanverpakking verplicht en met de bijbehorende factuur). In een dergelijk geval moet de koper het bewijs van het gebrek/de gebreken sturen naar kundenservice@vintagekleinder.de (beschrijving en foto’s bijgevoegd).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Vintage Kleinder® gehouden tot kosteloze terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, met uitzondering van de kosten van terugzending. De terugbetaling dient te gebeuren binnen een termijn van maximum 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het (de) teruggezonden pakje(s).

De kosten voor de retourzending blijven voor uw rekening.

In het geval van een terugbetaling, garanderen wij dat deze zal plaatsvinden binnen 14 dagen of minder vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket. Contante betaling bij aflevering wordt niet geaccepteerd, ongeacht de reden.